• Tổng quan
  • Lịch sử công ty
  • Mô hình tổ chức
  • Đội ngũ lãnh đạo

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
Tên tiếng anh: HD SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: HDS
Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
Vốn điều lệ: 1.023.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng)
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 7307 6966 Fax: 028 6283 8666
Nghiệp vụ kinh doanh:
✓ Môi giới chứng khoán.
✓ Tự doanh chứng khoán.
✓ Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
✓ Lưu ký chứng khoán.
✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, có sản phẩm và dịch vụ khách hàng độc đáo và vượt trội.

Sứ mệnh

Không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Khách hàng là hạt nhân, thành công của khách hàng cũng chính là thành công của HDS.

HDS được thành lập từ năm 2006, qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, HDS không ngừng tích lũy kinh nghiệm quản trị, xây dựng nguồn nhân lực và sẵn sàng cho những chiến lược phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

(Ông) Nguyễn Cảnh Vinh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó chủ tịch thường trực HĐQT

(Ông) Lê Thanh Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

(Ông) Nguyễn Cảnh Vinh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó chủ tịch thường trực HĐQT

(Ông) Lê Thanh Hải

Thành viên hội đồng quản trị

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Tố Linh

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Tố Linh

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Ông) Nguyễn Hà Quỳnh

Tổng Giám đốc

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Bà) Nguyễn Thị Huyền

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế hoạch

(Ông) Nguyễn Hà Quỳnh

Tổng Giám đốc

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Bà) Nguyễn Thị Huyền

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế hoạch