• Tổng quan
  • Lịch sử công ty
  • Mô hình tổ chức
  • Đội ngũ lãnh đạo

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
Tên tiếng anh: HDB SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: HDBS
Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
Vốn điều lệ: 155.000.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ) đồng
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888 Fax: 028 6283 8666
Nghiệp vụ kinh doanh:
✓ Môi giới chứng khoán.
✓ Tự doanh chứng khoán.
✓ Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
✓ Lưu ký chứng khoán.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, có sản phẩm và dịch vụ khách hàng độc đáo và vượt trội.

Sứ mệnh

Không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Khách hàng là hạt nhân, thành công của khách hàng cũng chính là thành công của HDBS.

HDBS được thành lập từ năm 2006, qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, HDBS không ngừng tích lũy kinh nghiệm quản trị, xây dựng nguồn nhân lực và sẵn sàng cho những chiến lược phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

(Bà) Nguyễn Đoàn Duy Ái

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Ông) Phạm Khắc Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Bà) Nguyễn Đoàn Duy Ái

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Ông) Phạm Khắc Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Ông) Nguyễn Thành Chung

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc:
2006-2008: Giám đốc Khối Môi giới và Hỗ trợ Giao dịch Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng
2008-2009: Giám đốc CN TP.HCM Công ty CP Chứng khoán VNDirect
2009-2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng
2012-2016: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Á Âu
2016-2020: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng
02/2020-nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.


(Bà) Nguyễn Thị Tích

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Ông) Nguyễn Thành Long

Phó Tổng Giám đốc

(Ông) Nguyễn Thành Chung

Tổng Giám đốc

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Ông) Nguyễn Thành Long

Phó Tổng Giám đốc