• Tổng quan
  • Lịch sử công ty
  • Mô hình tổ chức
  • Đội ngũ lãnh đạo

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
Tên tiếng anh: HDB SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: HDBS
Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
Vốn điều lệ: 1.023.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng)
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888 Fax: 028 6283 8666
Nghiệp vụ kinh doanh:
✓ Môi giới chứng khoán.
✓ Tự doanh chứng khoán.
✓ Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
✓ Lưu ký chứng khoán.
✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, có sản phẩm và dịch vụ khách hàng độc đáo và vượt trội.

Sứ mệnh

Không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Khách hàng là hạt nhân, thành công của khách hàng cũng chính là thành công của HDBS.

HDBS được thành lập từ năm 2006, qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, HDBS không ngừng tích lũy kinh nghiệm quản trị, xây dựng nguồn nhân lực và sẵn sàng cho những chiến lược phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

(Bà) Nguyễn Đoàn Duy Ái

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Ông) Phạm Khắc Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Ông) Nguyễn Đức Hoàn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm 2007 - 2009: Giám đốc Ngân hàng đầu tư tại CTCP Đầu tư tài chính Phượng Hoàng.
Năm 2009 - 2013: Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Năm 2013 - 2016: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát.
Năm 2016 - 2020: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam.
Năm 01/2021 - Nay: Tổng Giám đốc tại Công ty CP Chứng khoán HDB.

(Bà) Nguyễn Thanh Hương

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm 2003 - 2008: Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư tại HSBC Việt Nam.
Năm 2008 - 2013: Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán SSI.
Năm 2013 - 2015: Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar.
Năm 2015 - 2018: Giám đốc đầu tư/IR tại Tập đoàn đầu tư Nam Long.
Năm 2018 - 2020: Phó TGĐ phụ trách Chuỗi Vinmart; Chủ tịch/TGĐ Vinpearl Air tại Tập đoàn Vingroup.
Năm 2020 - nay: Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sovico.

(Bà) Nguyễn Đoàn Duy Ái

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Ông) Phạm Khắc Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Ông) Nguyễn Đức Hoàn

Thành viên Hội đồng Quản trị

(Bà) Nguyễn Thanh Hương

Thành viên Hội đồng Quản trị

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Phạm Thị Việt Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà) Ngô Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

(Bà) Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên Ban Kiểm soát

(Ông) Nguyễn Đức Hoàn

Tổng Giám đốc

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành

(Ông) Nguyễn Đức Hoàn

Tổng Giám đốc

(Bà) Nguyễn Thị Tích

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành