HDBS hiểu rằng Quý Khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi trong quá trình truy cập, sử dụng Website của HDBS.  Để duy trì sự tin tưởng của Người sử dụng, HDBS cam kết bảo quản những thông tin cá nhân trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ các Điều khoản bảo mật và an ninh (“Điều Khoản Bảo Mật”) dưới đây. Khi truy cập vào Website của HDBS, Người sử dụng đồng thời cũng phải chấp nhận các Điều Khoản Bảo Mật này. Điều Khoản Bảo Mật này có thể được HDBS điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước với Người sử dụng. Bất kì sự thay đổi hay cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng lên Website, Người sử dụng đồng ý truy cập thường xuyên vào Website này đồng nghĩa với việc Người sử dụng đồng ý với các thay đổi đó.

1. Thu thập thông tin:

a. HDBS thu thập thông tin cá nhân khi Người sử dụng tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên Website (có thể là Đơn đăng ký mở tài khoản hoặc các biểu mẫu khác để yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ cụ thể của HDBS; biểu mẫu tuyển dụng; thông tin liên lạc thông qua email; hoặc các biểu mẫu/thông tin khác). Thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân; thông tin tài chính mở rộng, bao gồm kinh nghiệm đầu tư và mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro; số hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, mã số thuế, v.v
b. Khi người sử dụng truy cập Website của HDBS, HDBS tự động ghi lại thông tin chi tiết về việc truy cập (địa chỉ IP của người sử dụng, các loại phần mềm trình duyệt được sử dụng, ngày và thời gian của các lần truy cập). HDBS cũng thu thập thông tin liên quan đến máy tính hoặc thiết bị di động được sử dụng để truy cập vào Website này, chẳng hạn như hệ điều hành, tên model cũng như cấu hình và thông số cài đặt. HDBS cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Người sử dụng nhập trên Website hoặc gửi đến HDBS.
c. HDBS theo dõi hoạt động từ email và thông qua kênh trực tuyến của chúng tôi, sử dụng tập tin cookies để cung cấp cho Người sử dụng trải nghiệm trực tuyến tốt hơn với các dịch vụ khách hàng phong phú và được cá nhân hóa. Người sử dụng có thể chọn cách không chấp nhận tập tin cookies nhất định bằng cách tắt công cụ này trên trình duyệt web, tuy nhiên thực hiện hành động này có thể làm giảm sút trải nghiệm người dùng và ngăn chặn Người sử dụng truy cập vào một số website của chúng tôi.

2. Sử dụng và tiết lộ thông tin: 

2.1 HDBS có thể sử dụng thông tin đã thu thập của Người sử dụng để:

 • - Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của Người sử dụng với HDBS. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba như quy định tại Mục 2.2 dưới đây.
 • - Liên lạc với Người sử dụng, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của Người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax...liên quan đến mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của Người sử dụng.
 • - Cung cấp cho người sử dụng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà HDBS cung cấp;
 • - Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của HDBS, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của công ty và của pháp luật.

Nếu giao dịch của khách hàng với HDBS chấm dứt, HDBS sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng, trong phạm vi HDBS có thể, như được miêu tả trong Điều Khoản Bảo Mật này.


2.2 HDBS biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng tôi sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ thông tin Người sử dụng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

 • a. HDBS có thể tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các công ty con, công ty liên kết của HDBS theo quy định pháp luật để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ.
 • b. HDBS cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, theo các quy chế, quy định hay quy trình của cơ quan quản lý của HDBS, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 • c. HDBS có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng (i) cho kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của HDBS; (ii) khi HDBS cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính đi kèm một cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.
 • d. HDBS có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về khách hàng của mình cho bên thứ ba độc lập mà HDBS đã ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ thay mặt của công ty, HDBS sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh thích hợp hoặc cam kết cung cấp mức độ bảo mật tương tự và hợp lý như HDBS khi xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, HDBS có thể chia sẻ cho một pháp nhân kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch tương tự thông tin cá nhân và thông tin khác thu thập thông qua trang thông tin điện tử và thông qua việc cung cấp dịch vụ.
 • e. Trong các trường hợp khác theo yêu cầu và/hoặc có sự đồng ý của Người sử dụng.


3. Quy định khác 

 • a. HDBS sẽ cố gắng để bảo đảm cho tính an toàn và bảo mật của Website cũng như để bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng đối với việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bản chất mở của hệ thống thông tin toàn cầu là thông tin cá nhân có thể bị lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp an ninh mà HDBS sử dụng; và thông tin có thể bị truy cập và sử dụng bởi những người khác mà không phải là người cần thiết được nhận thông tin đó. Do đó, không có quy định nào tại Điều Khoản Bảo Mật này thể hiện HDBS cam kết một sự an toàn và bảo mật tuyệt đối cho Người sử dụng khi truy cập, sử dụng Website.
 • b. Hầu hết các thông tin và tính năng trên Website này cho phép tự do sử dụng mà không cần phải đăng nhập. Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (username hoặc số tài khoản) và mật khẩu (password), Người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. HDBS sẽ luôn xem việc truy nhập và sử dụng các tiện ích, dịch vụ trên Website bằng tên truy cập và mật khẩu của người nào đó như là việc truy cập và sử dụng bởi chính người đăng ký và sở hữu tài khoản đó, kể cả trong trường hợp tên truy cập và mật khẩu bị sử dụng bởi một người khác mà chủ tài khoản không biết.
 • c. Người sử dụng có quyền tạm ngừng sử dụng Website và các dịch vụ thông tin cung cấp trên Website của HDBS bất cứ lúc nào.