• Giới thiệu chung
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Khách hàng tiêu biểu

Với phương châm: “Đặt lợi ích khách hàng là hạt nhân và thành công của khách hàng cũng chính là thành công của Công ty”, đội ngũ Môi giới HDBS giàu nhiệt huyết, chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và tận tâm, luôn nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài đối với khách hàng bằng việc hỗ trợ khách hàng gia tăng giá trị tài sản với các chiến lược đầu tư hợp lý.

Môi giới chứng khoán

✓ Dịch vụ môi giới chứng khoán
✓ Giao dịch trực tuyến
✓ Báo cáo phân tích thị trường
✓ Dịch vụ tư vấn đầu tư

Hỗ trợ tài chính

✓ Ứng trước tiền bán
✓ Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ chứng khoán

✓ Mở tài khoản và đóng tài khoản
✓ Lưu ký chứng khoán
✓ Quản lý sổ cổ đông
✓ Giao dịch OTC

Dịch vụ thị trường vốn

✓ Tư vấn cổ phần hoá
✓ Tư vấn đấu giá, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
✓ Tư vấn phát hành cổ phiếu (Follow on issuance)
✓ Bảo lãnh phát hành cổ phiếu
✓ Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Dịch vụ thị trường nợ

✓ Tư vấn phát hành trái phiếu và công cụ nợ
✓ Phát hành và Bảo lãnh phát hành trái phiếu
✓ Tư vấn niêm yết trái phiếu

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp